Skip to main content

Priser

Salærberegningen skjer med utgangspunkt i en avtalt timesats og medgått tid i hver enkelt sak. Timesatsen vil variere på bakgrunn av sakens kompleksitet og vår spisskompetanse innen det enkelte fagfeltet, og hva slags stilling den aktuelle advokaten eller -fullmektigen har hos oss. De konkrete avtalte timesatsene for hver enkelt klient vil framkomme av oppdragsbekreftelsen vi gir. Det endelige salæret fastsettes etter en helhetsvurdering av oppdraget hvor også sakens resultat hensyntas.

Våre veiledende priser eksklusiv 25 % merverdiavgift er per i dag fra NOK 2 000 til 6 000 per time. Inklusiv merverdiavgift utgjør dette NOK 2 500 til 7 500 per time.

I tillegg til salæret må klientene også dekke konkrete utlegg og gebyr, for eksempel til domstolene. I saker der våre klienter har rett til fri rettshjelp, vil statens satser for rettshjelp følges.

Vi fakturerer hver måned, og legger ved et bilag som viser den konkrete time- og salærberegningen.

På forespørsel vil vi i mange saker kunne gi prisoverslag. Dersom det er gitt prisoverslag vil vi varsle klienten når det blir klart at overslaget vil overskrides. I den grad det er mulig skal det gis en oversikt over overskridelsens omfang.

Kontakt oss

Tel (+47) 23 89 75 70
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Personvern

Adresse

Akersgata 28
0158 Oslo

LinkedIn

Firm Logo