Skip to main content
Økt fokus på seksuell trakassering

Økt fokus på seksuell trakassering

Publisert: 26. februar 2024

Etter den store #MeToo-kampanjen i 2017 har fokuset på seksuell trakassering økt, og fra nyttår har også arbeidsmiljøloven fått en presisering om at ansatte er vernet mot seksuell trakassering.

I 2023 ratifiserte Stortinget ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet. Norsk rett samsvarer allerede med kravene som følger av konvensjonen, men departementet så behovet for en tydeliggjøring, også i arbeidsmiljøloven, av vernet mot seksuell trakassering. Derfor er nå følgende definisjon inntatt i lovens § 4-3 tredje ledd tredje punktum:

«Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

Et forbud mot seksuell trakassering, og arbeidsgivers plikter til å forebygge slik adferd, følger allerede av likestillings- og diskrimineringsloven. Den nye definisjonen i arbeidsmiljøloven er derfor ikke ment å endre gjeldende rett.

Hensikten med lovendringen er at arbeidet mot seksuell trakassering skal bli tatt mer på alvor enn tidligere. Lovgiver mener at en egen definisjon av seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven kan føre til et sterkere fokus på det forebyggende arbeidet lokalt i virksomhetene.

Lovendringen vil også kunne føre til at ansatte blir mer oppmerksomme på arbeidsgivers ansvar. Det er med andre ord mange gode grunner til at arbeidsgivere er sitt ansvar bevisst og prioriterer forbyggende arbeid i sin virksomhet.

Det bør blant annet utarbeides tydelige retningslinjer som forbyr seksuell trakassering, man bør sørge for god opplæring av de ansatte og samtidig informere om konsekvensene ved å bryte de interne retningslinjene.

Et større fokus på tematikken fra arbeidsgivers side vil bidra til å skape en trygg arbeidsplass for alle ansatte. Har din virksomhet behov for bistand i dette arbeidet? Vi i Littler har solid erfaring på dette feltet, og vi bistår gjerne din bedrift.

Kontakt oss

Tel (+47) 23 89 75 70
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Personvern

Adresse

Akersgata 28
0158 Oslo

LinkedIn

Firm Logo