Skip to main content
Nå trer de nye innleiereglene i kraft! Men festivalsommeren er reddet…

Nå trer de nye innleiereglene i kraft! Men festivalsommeren er reddet…

Publisert: 30. mars 2023

Den 1. april 2023 trer de mye omtalte innstrammingene i innleiereglene i kraft. Fra denne datoen er rammene langt snevrere enn tidligere for virksomheter som har behov for å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak (vikarbyråer). Den kanskje viktigste endringen er at det ikke lenger kan inngås innleieavtaler med den begrunnelsen at arbeidet er av midlertidig karakter – for eksempel ved sesongarbeid og produksjonstopper.

For allerede inngåtte avtaler er det gitt overgangsregler som innebærer at regelendringene får virkning først fra 1. juli 2023. Det omfatter for det første konkrete innleieavtaler som foreligger per 1. april 2023. For det andre omfatter det oppdragskontrakter som er inngått før denne datoen under forutsetning av at innleie kan brukes i oppdragsgjennomføringen. Dette gjelder også hvis bindende tilbud er gitt før 1. april 2023. For disse gruppene er det altså tillatt å bruke arbeidstakere som er innleid fra bemanningsforetak for å utføre arbeid av midlertidig karakter frem til 1. juli 2023.

For innleie til kortvarig arrangement er imidlertid ikrafttredelsen av denne regelendringen utsatt inntil videre. Dette omfatter blant annet enkeltstående kulturarrangementer som konserter og festivaler, avgrensede arrangementer og eventer innenfor idrett og lignende. Her vil man enn så lenge kunne leie inn arbeidstakere med den begrunnelsen at arbeidet er av midlertidig karakter. Det er foreløpig ikke avklart hvor lenge dette vil vare – men festivalsommeren 2023 er i alle fall reddet.

Oversikt over de nye reglene

Her er en kort oppsummering av de nye reglene som innleiebedrifter nå må forholde seg til:

 • Det er ikke lenger lov å leie inn fra bemanningsforetak fordi arbeidet er av midlertidig karakter. Det betyr at det midlertidige arbeidskraftbehovet må dekkes på andre måter, for eksempel gjennom midlertidige ansettelser direkte i virksomheten eller ved bruk av selvstendige oppdragstakere.

Det er fortsatt lov å leie inn fra bemanningsforetak for å dekke opp ved vikariater. Videre vil det fortsatt være lov å leie inn dersom man har en egen avtale om dette med de tillitsvalgte.

 • For to typetilfeller er det gitt unntaksregler som gjør at det fortsatt er lov å leie inn til arbeid av midlertidig karakter:
  • Det første gjelder innleie av helsepersonell. For dette alternativet oppstilles det tre krav for at innleien skal være lovlig. For det første må innleien gjøres for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. For det andre må innleien skyldes at innleievirksomheten har et midlertidig arbeidskraftbehov. For det tredje må innleievirksomheten i forkant drøfte behovet med de tillitsvalgte. Dersom innleiebedriften kan dekke bemanningsbehovet på andre måter, for eksempel ved faste eller midlertidige ansettelser, skal det ikke være adgang til å leie inn helsepersonell etter unntaksbestemmelsen.
  • Det andre gjelder innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse. En rådgiver eller konsulent vil ha «spesialkompetanse» dersom vedkommende har faglig ekspertise eller spisskompetanse som det ikke kan forventes at virksomheten selv har. Innleien må også gjelde for et klart avgrenset prosjekt.
 • Det blir forbudt å leie inn fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Enkelt forklart omfattes alt arbeid som innebærer rehabilitering, oppussing og tilbygg på eksisterende bygg eller nybygg. Arbeidsgivere med virksomhet på byggeplass må derfor skaffe arbeidskraft på andre måter enn ved innleie fra bemanningsforetak, typisk gjennom midlertidig ansettelse eller innleie fra en annen produksjonsbedrift.
 • Det er innført en egen definisjon av innleie. Definisjonen skal gjøre det lettere å skille innleiekontrakter fra såkalte bemanningsentrepriser, hvor arbeidet settes ut til selvstendige oppdragstakere. Sentrale momenter er om:
  1. oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet
  2. det i hovedsak skal leveres arbeidskraft
  3. arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet
  4. arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver
  5. arbeidet skjer innenfor arbeidsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.

Kontrakter som inngås med selvstendige oppdragstakere (bemanningsentreprise) etter 1. april 2023 bør utformes med disse momentene i bakhodet, slik at man unngår feilklassifisering.

 • Regelen om krav på fast ansettelse etter lengre tids innleie (tre-/fireårsregelen) endres slik at også innleie på grunnlag av avtale med tillitsvalgte inngår i beregningen.

Kontakt oss

Tel (+47) 23 89 75 70
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Personvern

Adresse

Akersgata 28
0158 Oslo

LinkedIn