Skip to main content
Metoo-definisjon inn i arbeidsmiljøloven

Metoo-definisjon inn i arbeidsmiljøloven

Publisert: 06. mars 2023

Etter Metoo-kampanjen fikk trakasseringsparagrafene i likestillings- og diskrimineringsloven, straffeloven og arbeidsmiljøloven ny aktualitet. Nå kommer det en ny definisjon i arbeidsmiljøloven som skal tydeliggjøre hva som er seksuell trakassering.

Fredag 3. mars behandlet regjeringen det nye lovforslaget som nå er oversendt til Stortinget for endelig vedtak.

En presisering av seksuell trakassering

I lovforslaget blir begrepene seksuell trakassering og trakassering definert og foreslått tatt inn i arbeidsmiljøloven § 4-3 (3) om trakassering og utilbørlig opptreden.

Følgende definisjon av trakassering skal inn:

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Og følgende definisjon om seksuell trakassering skal også inn:

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Begge definisjonene er ment å tilsvare likestillings- og diskrimineringslovens § 13. Det er ikke meningen å endre gjeldende rett, men tydeliggjøre hva som menes med trakassering. Lovendringen er også ment å klargjøre at arbeidsmiljøloven også omfatter seksuell trakassering.

Du kan lese lovforslaget Prop. 48 L (2022-2023) her.

Internasjonal avtale mot trakassering i arbeidslivet

Sammen med lovendringen foreslår regjeringen at Norge slutter seg til ILO konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering. Det er antatt at en norsk ratifisering ikke vil kreve lovendringer fordi Norge allerede har et omfattende regelverk mot vold og trakassering i arbeidslivet. Konvensjonen er den første internasjonale avtalen som retter seg mot vold og trakassering i arbeidslivet.

Du kan lese ILO-konvensjon nr. 190 her.  

Kontakt oss

Tel (+47) 23 89 75 70
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Personvern

Adresse

Akersgata 28
0158 Oslo

LinkedIn