Skip to main content
Full seier for Legeforeningen i Arbeidsretten

Full seier for Legeforeningen i Arbeidsretten

Publisert: 19. april 2024

Tore Lerheim og Merete Furesund i Littler har bistått Legeforeningen i tarifftvist om pensjonsopptjening mot KS. Arbeidsretten ga Legeforeningen medhold i deres syn på pensjonsopptjening for legevaktsarbeid. Vi gratulerer Legeforeningen med full seier!

I 2015 avtalte KS og Legeforeningen et tillegg til Sentral Forbundsvis Særavtale (SFS) 2305, gjennom protokolltilførsel 1. Protokolltilførselen uttrykker at det gis rett til pensjonsopptjening av beredskapsgodtgjøring og timelønn for legevaktsarbeid. Over tid har det vist seg at partene er uenige om rekkevidden av denne bestemmelsen, og partene har ikke lyktes med å komme frem til en omforent forståelse. Legeforeningen så derfor behovet for en rettslig avklaring fra Arbeidsretten.

Arbeidsretten behandlet to hovedspørsmål:

  • Om timelønn og beredskapsgodtgjøring er pensjonsgivende hvor satsene for arbeidet følger av lokal avtale
  • Om all timelønn for legevaktarbeid er pensjonsgivende for arbeidstaker som allerede har 100 % stilling

Arbeidsretten ga Legeforeningen medhold i at leger har rett til pensjonsopptjening av legevaktsarbeid i begge situasjoner.

Arbeidsretten fant ingen holdepunkter i tariffhistorikken for at partene mente å begrense retten til pensjonsopptjening slik KS mente. Videre gjorde den aktuelle lokale avtalen i Voss herad ikke unntak fra protokolltilførsel 1 om pensjonsopptjening. Retten konkluderte derfor med at timelønn og beredskapsgodtgjøring er pensjonsgivende uavhengig av om satsene følger direkte av SFS 2305 eller av lokal avtale.

Spørsmålet om all timelønn for legevaktsarbeid er pensjonsgivende, besvarte Arbeidsretten bekreftende. Det gjelder selv om legen samlet sett arbeider mer enn en normal 100 % stilling. Retten la blant annet vekt på at motsatt resultat ville gi tilfeldige utslag for pensjonsopptjening, og dermed også tilfeldig forskjellsbehandling av leger. Videre ble det vektlagt at fastleger kan pålegges legevaktstjeneste utover de alminnelige rammer for arbeidsplikt og arbeidstid som følger av SFS 2305.

Basert på sitt resultat, avsa Arbeidsretten også dom for at Voss herad er forpliktet til å foreta etterinnmelding av ikke innmeldt timelønn og beredskapsgodtgjøring for de berørte arbeidstakerne.

Arbeidsrettens avgjørelse sikrer full pensjonsopptjening for arbeid på legevakt, noe som er viktig for mange av Legeforeningens medlemmer. Littler takker Legeforeningen for tilliten, og for det gode samarbeidet.

Littler har solid erfaring med prosessoppdrag for Arbeidsretten. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har behov for bistand i fastleggelsen av din virksomhets tarifforpliktelser.

Tore Lerheim, partner
+47 932 59 552
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Merete Furesund, partner
+ 47 957 20 050
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Joakim Augeli Karlsen, partner
+47 938 43 654
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontakt oss

Tel (+47) 23 89 75 70
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Personvern

Adresse

Akersgata 28
0158 Oslo

LinkedIn

Firm Logo