Skip to main content
Fikk ikke fri fra nattarbeid

Fikk ikke fri fra nattarbeid

Publisert: 06. mars 2024

I en fersk avgjørelse slår Høyesterett fast at en offshore-arbeider ikke hadde rett til fritak for nattarbeid, til tross for helsemessige forhold som tilsa behov for dette.

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere som regelmessig arbeider om natten rett til fritak dersom vedkommende av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, og fritaket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 andre ledd. Tvisten for Høyesterett var om fritaket for denne arbeidstakeren utgjorde en «vesentlig ulempe for virksomheten».

Fritak i samme stilling

I saken hadde virksomheten tilbudt arbeidstakeren dagarbeid i en annen stilling på land, men arbeidstakeren krevde å få fortsette i samme stilling - uten nattarbeid.

Et flertall i Høyesterett klargjør at retten til fritak først og fremst gjelder i den samme stillingen arbeidstaker allerede har. Mindretallet på én dommer mente at et tilbud om annet passende arbeid også oppfyller arbeidsgivers forpliktelser.

Vesentlig ulempe for virksomheten

Når det gjelder vurdering av hva som utgjør «en vesentlig ulempe for virksomheten» viste Høyesterett til at alvorlige og livstruende helseproblemer for den ansatte, innebar en høyere terskel for hva som er vesentlige ulempe.

I denne konkrete saken pekte Høyesterett på følgende momenter:

 • Arbeidstakers helsesituasjon: arbeidstakeren hadde hatt et hjerteinfarkt, og det var dokumentert at nattarbeid ville øke risikoen for hjerte- og karsykdommer og død.
 • Arbeidsgivers situasjon:
  • Virksomhetens behov for fleksibilitet og evne til å utføre arbeidsoppdrag når oppdragsgiverne hadde behov. Blant annet ble det vektlagt at fremdriftsplaner, gjennomføring av oppdrag og logistikk ble drøftet daglig.
  • Sammensetningen av arbeidslag og antall ansatte disponible til fordeling var også av betydning.
  • Også hensynet til andre ansatte bel vektlagt. Flere ønsket å unngå nattskift og bedriften ønsket å unngå overtid.
 • Det var sentralt at arbeidstaker hadde avslått tilbud om annen stilling.

Take aways fra dommen:

 • I første omgang skal fritak skal gjøres i samme stilling. Deretter skal annet passende arbeid vurderes. At det er tilbudt slikt arbeid er imidlertid et sentralt moment i ulempevurderingen.
 • Alvorlige helseproblemer medfører en høy terskel for hva som er vesentlig ulempe for arbeidsgiver.
 • Ulempevurderingen beror på en konkret vurdering hvor også virksomhetens ulemper utover det som nærmest alltid vil oppstå kan tas i betraktning

Kontakt oss

Tel (+47) 23 89 75 70
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Personvern

Adresse

Akersgata 28
0158 Oslo

LinkedIn

Firm Logo