Skip to main content
Arbeidsrettens dom i Grefsenhjemmet-saken

Arbeidsrettens dom i Grefsenhjemmet-saken

Publisert: 12. desember 2023

Den 11. desember avsa Arbeidsretten dom i det vi må anta er den siste rettsavgjørelsen i «Grefsenhjemmet-komplekset». Arbeidstakersiden vant frem i en enstemmig dom fra Arbeidsretten. Arbeidsretten bekrefter med dommen at tariffavtalte lønns- og arbeidsvilkår har individuell ettervirkning, og at eventuelt bortfall beror på en konkret vurdering av om det foreligger motstrid med ny tariffavtale.

Grefsenhjemmet-komplekset består av tre dommer. Den første dommen, Grefsenhjemmet I, kom fra Arbeidsretten og dreide seg om tariffavtalen ga arbeidsavtalevilkårene et særskilt vern. I denne saken vant arbeidsgiversiden frem. Det innebar at arbeidsgiver ikke var forpliktet etter tariffavtalen til å opprettholde arbeidsavtalevilkårene uforandret.

I den andre dommen, Grefsenhjemmet II, behandlet Høyesterett spørsmålet om den tidligere tariffavtalens vilkår hadde blitt del av arbeidsavtalen. Det slo Høyesterett fast at de hadde. NHO og NSF var under behandlingen av saken i Høyesterett enige om at spørsmålet om dette eventuelle arbeidsavtalevilkåret vil kunne bestå under ny tariffavtale skulle avgjøres av Arbeidsretten. Det er dette siste spørsmålet Arbeidsretten nå har tatt stilling til.

I Grefsenhjemmet III har Arbeidsretten vurdert spørsmålet om ny tariffavtale var til hinder for at det arbeidsavtalevilkåret Høyesterett hadde slått fast at var blitt en del av den individuelle arbeidsavtalen kunne bestå under ny tariffavtale.

NHO anførte i hovedsak to selvstendige grunnlag for at arbeidsavtalevilkår ikke kunne bestå.

For det første anførte NHO at det generelt er slik at tidligere tariffavtalte vilkår bortfaller når ny tariffavtale gjøres gjeldende fordi tariffavtalen utgjør en helhetlig regulering. For det andre anførte NHO at arbeidsavtalevilkåret falt bort etter en konkret motstridsvurdering mellom Pleie- og Omsorgsoverenskomsten, den nye tariffavtalen, og arbeidsavtalen.

Arbeidsretten avviste begge grunnlagene for bortfall, og resultatet ble at det omstridte arbeidsavtalevilkåret (det såkalte «stabiliseringstillegget») fremdeles utgjør en del av de ansattes lønnsvilkår. Dette tillegget hadde en slik særlig karakter at den nye tariffavtalen hverken konkret eller generelt gir grunnlag for å sette det til side.

Etter dommen er det klart at individuell ettervirkning gjelder både der tariffavtalen bortfaller og der tariffavtalen erstattes av en ny tariffavtale.

Dommen har betydning for fastleggelsen av de individuelle arbeidsvilkårene der arbeidsgiver bytter arbeidsgiverforening og ny tariffavtale blir gjeldende. Saken er også relevant for fastleggelsen av arbeidsavtalevilkårene for arbeidstakere som har blitt virksomhetsoverdratt.

Hvilke vilkår som består beror på en konkret tolkning av ny og gammel regulering i samsvar med alminnelige tolkningsprinsipper i tariffretten. 

Vi jobber daglig med kollektiv arbeidsrett og flere av våre advokater har lang erfaring både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Ta gjerne kontakt om du ønsker innspill på kollektiv arbeidsrett!

Tore Lerheim; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Merete Furesund; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Trond Erik Kvalsnes; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Kontakt oss

Tel (+47) 23 89 75 70
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Personvern

Adresse

Akersgata 28
0158 Oslo

LinkedIn

Firm Logo