Skip to main content

Innstramming i regler for innleie og styrking av rett til heltidsstilling

Publisert: 22. juni 2022

Regjeringen har foreslått endringer i arbeidsmiljøloven for å stramme inn på adgangen til innleie fra bemanningsforetak og styrke retten til heltidsstilling. Lovforslagene er oversendt til Stortinget, og vil med all sannsynlighet bli vedtatt høsten 2022. 

Pensjonsutvalget foreslår endringer i dagens pensjonssystem

Publisert: 16. juni 2022

Solberg-regjeringen nedsatte i 2020 et utvalg med mandat å evaluere om de langsiktige målene med pensjonsreformen vil kunne oppnås og å foreslå mulige justeringer i dagens regler for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft.  Utvalget ledes av Kristin Skogen Lund, har 12 medlemmer og er sammensatt med politikere, ledere, fagforeningsrepresentanter og økonomiske eksperter.

Norske verdenskjente artister går foran i kampen mot plastforurensning

Publisert: 10. juni 2022

I 2018 initierte og samlet norske kunstnere seg om en verdensunik bevegelse i kampen mot plastforurensning. Artistene har utført overraskende pop-up-konserter for frivillige etter oppryddinger, og har engasjert, hedret og inspirert fansen til å handle. Bevegelsen kalles #cleansoundsmovement.

Norsk lønn på utenlandske skip?

Publisert: 03. juni 2022

Regjeringen ønsker å beskytte mannskapet på utenlandske skip ved å sikre dem norsk lønnsnivå når de jobber i Norge. Som forventet får forslaget støtte fra fagforeningene. Noe overraskende er nok støtten fra Hurtigruten. Her kommer en kort oppsummering av de viktigste punktene i forslaget.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt – hva er det?

Publisert: 18. mai 2022

Arbeidsgivere opplever ofte at ansatte av ulike grunner ikke kan jobbe som normalt. Må arbeidsgiver legge til rette for dem? Hva og hvor mye må arbeidsgiver gjøre?

Er du i rute med ferieplanleggingen?

Publisert: 05. mai 2022

Sommeren står snart for tur, og mange har begynt å glede seg til ferie. Her er en oversikt over de viktigste reglene i ferieloven som arbeidsgiver bør være klar over for at sommerens ferieplanlegging skal gå smidig for seg.

Gratulerer med dagen!

Publisert: 29. april 2022

Den 1. mai feires arbeidernes internasjonale kampdag over store deler av verden. Dagen ble innført og markert som demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen første gang i 1890. Bakgrunnen var en demonstrasjon i Chicago noen år tidligere, der 200 000 amerikanske arbeidere streiket for innføring av åttetimers arbeidsdag og flere ble drept i sammenstøt mellom demonstranter og politiet. Fordi streiken hadde begynt 1. mai, ble datoen valgt som internasjonal demonstrasjonsdag – og har vært det siden.

Viktig avklaring om bruk av medleverturnus

Publisert: 13. april 2022

Den 21. mars 2022 avsa Arbeidsretten dom om en overenskomst som gjelder for et stort antall private omsorgsbedrifter som er medlem av NHO. Overenskomst 453 bestemmer at ukentlig arbeidstid i gjennomsnitt ikke skal overstige 35,5 timer. Normalt er tariffavtalens timegrenser bindende for de ansatte og bedriften slik at det verken kan avtales bedre eller dårligere ordninger i bedriften.

Gjeninnføring av «kollektiv søksmålsrett» - hva betyr dette i praksis?

Publisert: 07. april 2022

I tråd med Hurdalsplattformen kan fagforeningene fra 1. juli 2022 ta ut søksmål mot bedrifter i saker hvor de mener det skjer ulovlig innleie av arbeidskraft. Dette kan de gjøre uavhengig av om medlemmet deres støtter eller vil være med på søksmålet. Vil dette føre til at antallet søksmål om ulovlig innleie kommer til å øke? Og vil fagforeningen etter hvert få en «kollektiv søksmålsrett» også på andre områder, f.eks. ved midlertidige ansettelser?

Nye regler for hjemmekontor

Publisert: 22. mars 2022

Bruken av hjemmekontor har økt kraftig under pandemien. På mange arbeidsplasser har arbeid hjemmefra fungert bra, og flere arbeidsgivere har videreført fleksible hjemmekontorløsninger. Mange har imidlertid etterlyst klarere regler for hjemmearbeidet. Regjeringen har nå vedtatt endringer i hjemmekontorforskriften, som gjelder fra 1. juli 2022.

Har du utenlandske ansatte?

Publisert: 18. mars 2022

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakerne har lovlig opphold i Norge. Vi bistår en rekke virksomheter med å få lovlig opphold for ansatte/andre som skal jobbe for dem i Norge. Her gir vi deg noen hovedpunkter som det er viktig å huske på.

Vil endre arbeidsmiljølovens regler om trakassering

Publisert: 11. mars 2022

På kvinnedagen 8. mars sendte regjeringen ut et høringsforslag om trakassering i arbeidslivet. Forslaget er et ledd i oppfølgingen av Hurdalsplattformen, hvor regjeringen varslet at styrking av arbeidet mot vold og trakassering i arbeidslivet ville være en prioritert oppgave. 

Når har oppsigelsen kommet fram til arbeidstaker?

Publisert: 02. mars 2022

Oppsigelser fra arbeidsgiver skal i utgangspunktet leveres til den ansatte personlig eller ved rekommandert brev. En fersk dom fra Borgarting lagmannsrett åpner for at oppsigelse på e-post eller ved levering i arbeidstakers postkasse i noen tilfeller også kan aksepteres.

Kan sykemeldte kreve at arbeidsgiver deler fulltidsstillingen i to deltidsstillinger?

Publisert: 21. februar 2022

Den 17. februar 2022 kom den første dommen på lang tid fra Høyesterett om temaet arbeidsgivers oppsigelse av og tilretteleggingsplikt overfor sykemeldte arbeidstakeren. Dommen gir flere avklaringer som det er viktig at arbeidsgivere tar med seg videre i sykefraværsoppfølgingen.

Nye ansatte? Slik får du mest mulig ut av prøvetiden

Publisert: 11. februar 2022

Både blant arbeidsgivere og arbeidstakere er det en utbredt oppfatning at prøvetiden ikke har noen realitet. Slik trenger det ikke være. Vi gir deg tipsene du trenger for å bruke prøvetiden til det den er ment for: å teste ut om den nyansatte passer i stillingen.

Kontakt oss

Tel (+47) 23 89 75 70
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Personvern

Adresse

Akersgata 28
0158 Oslo

LinkedIn

Firm Logo