Skip to main content

Metoo-definisjon inn i arbeidsmiljøloven

Publisert: 06. mars 2023

Etter Metoo-kampanjen fikk trakasseringsparagrafene i likestillings- og diskrimineringsloven, straffeloven og arbeidsmiljøloven ny aktualitet. Nå kommer det en ny definisjon i arbeidsmiljøloven som skal tydeliggjøre hva som er seksuell trakassering.

Har deltidsansatte fortrinnsrett til ledige vakter i ferien?

Publisert: 27. februar 2023

Ikke alle arbeidsplasser kan slukke lysene og låse dørene når resten av samfunnet tar ferie. Blant annet i industrien, helsesektoren og matvarehandel er det vanlig å engasjere ekstern arbeidskraft for å dekke opp ledige vakter i ferieperioder. Endringer i reglene om deltidsansattes fortrinnsrett påvirker hvordan arbeidsgiver kan fordele slike vakter.

Retten til å fortsette i stilling etter oppsigelse

Publisert: 10. februar 2023

Arbeidstakerens rett til å fortsette i stilling er et særtrekk ved norsk arbeidsrett og en viktig faktor i oppsigelsessaker. Hvilke konsekvenser har denne retten for arbeidsgiver?

Nye regler på arbeidslivsområdet fra 1. januar

Publisert: 06. januar 2023

1. januar 2023 trådte flere nye regler på arbeidslivsområdet i kraft. Her er noen av de viktigste lov- og forskriftsendringene som arbeidsgivere og andre bør være klar over.

Sykelønn til permittert arbeidstaker

Publisert: 05. desember 2022

Høyesterett avsa 22. november 2022 en dom om forholdet mellom reglene i permitteringslønnsloven og reglene i skipsarbeidsloven om lønnsplikt ved sykdom.

Nye forslag styrker arbeidstakeres stilling – slik bør virksomheter forholde seg til endringene

Publisert: 24. november 2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått endringer knyttet til arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven. Blant annet foreslår regjeringen at det nå skal være virksomheten som må bevise at det ikke foreligger et arbeidstakerforhold dersom det er tvil eller uenighet om dette.

Utenlandsk bedrift med ansatte i Norge?

Publisert: 09. november 2022

Fra nyttår vil nesten alle reglene i arbeidsmiljølovens gjelde dersom en utenlandsk bedrift sender en av sine ansatte til Norge for å jobbe i mer enn 12 måneder. Endringene gjennomfører EU-regler. Her får du en oversikt.

Lærervikaren som ikke fikk fast stilling

Publisert: 28. oktober 2022

Høyesterett har avklart at lærervikarer som ansettes midlertidig på grunn av mangel på kvalifisert personell, ikke har krav på fast stilling etter tre år. Dommen er viktig for arbeidsgivere i opplæringssektoren som sliter med å rekruttere kvalifisert undervisningspersonell.

Videre innleieadgang for helsepersonell og konsulenter

Publisert: 12. oktober 2022

I juni foreslo regjeringen kraftige innstramminger på adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak. Det er ventet at forslaget vil bli vedtatt i løpet av kort tid. Nå legges det opp til at innleieadgangen ikke skal være så snever likevel for helsepersonell og visse typer rådgivere og konsulenter.

Øker innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivkriminalitet

Publisert: 06. oktober 2022

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 – Prop. 1 S (2022–2023) ble lagt frem 6. oktober 2022. Et av satsingsområdene er tiltak som skal fremme et seriøst og velorganisert arbeidsliv.

Digitale plattformarbeidere og frilansere kan få arbeidstakerstatus med nytt direktiv

Publisert: 30. september 2022

Atypiske arbeidsforhold er et tema som får mye oppmerksomhet i EU-retten. Hvordan kan man sikre at denne gruppen får nødvendige rettigheter, og hvem er egentlig en atypisk arbeidstaker?

Oppsigelsesgrunnlaget – hva er avgjørende?

Publisert: 16. september 2022

Når en arbeidstaker blir sagt opp, er det ikke sjelden at saken havner i domstolene. Det avgjørende for hvem som vinner saken da, er domstolens vurdering av oppsigelsesgrunnlaget. Det siste året har Høyesterett avsagt flere dommer som klargjør kravene til oppsigelsesgrunnlaget.

Administrative ansettelser – regler og unntak

Publisert: 25. august 2022

Like før sommeren slo inn avsa Høyesterett en dom om såkalte administrative ansettelser – altså ansettelser i staten hvor man kan gjøre unntak fra de strenge reglene i statsansatteloven. Hva skjer når arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ikke blir enige om hvor omfattende unntaket fra loven skal være?

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Publisert: 19. august 2022

Hvordan står det egentlig til med ytringsfriheten på norske arbeidsplasser? Og hva bør gjøres for at ansatte skal tørre å uttale seg fritt? Det er blant spørsmålene som Ytringsfrihetskommisjonen behandler i utredningen som ble lagt frem under Arendalsuka 2022.

Nå er det på tide å stå opp for hverandre!

Publisert: 25. juni 2022

Noen ganger må man stå oppreist selv om man har lyst til å legge seg ned og gråte. I dag våknet vi i Littler-familien sammen med hele Norge opp til nyheten om masseskyting i Oslo med to personer drept og 21 personer skadet. Saken etterforskes som en terrorhandling. Politiet jobber ut fra hypoteser om at det kan dreie seg om hatkriminalitet og/eller psykiatri.

Kontakt oss

Tel (+47) 23 89 75 70
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Personvern

Adresse

Akersgata 28
0158 Oslo

LinkedIn

Firm Logo