Skip to main content

Viktige regelendringer arbeidslivsområdet - er din virksomhet klar for 2024?

Publisert: 08. november 2023

Flere viktige regler på arbeidslivsområdet trer i kraft med virkning fra 1. januar 2024. Nedenfor finner du artikler med informasjon om de viktigste lov- og forskriftsendringene arbeidsgivere og andre bør ha kjennskap til.

Nye regler for arbeidsgivere i konsern trer i kraft

Publisert: 07. november 2023

Nye regler om arbeidsgiveransvar i konsern trer i kraft 1. januar 2024. Reglene innebærer særskilte plikter for arbeidsgivere i konsern ved omorganiseringer og nedbemanninger. Endringene er praktisk viktige for ethvert selskap som inngår i et konsern.

Utvidelse av ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg

Publisert: 06. november 2023

Fra 1. januar 2024 endres arbeidsmiljølovens regler om ordninger for vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg. Blant annet senkes tersklene for når slike ordninger må opprettes og flere arbeidsgivere må forberede seg på hvordan de skal forholde seg til ordningene.

Vi holder frokostmøte: God ledelse krever god bruk av juss

Publisert: 04. september 2023

I oppfølging av medarbeidere er god ledelse og god bruk av jussen uløselig knyttet sammen. Jussen gir grunnlag og rammer for hva du som leder kan gjøre i oppfølgingen av medarbeidere. Ofte vil manglende kunnskap om hva som er lov og hva som ikke er lov, bidra til unødvendige konflikter på jobb. 

Må arbeidsgiver røpe hvem som har varslet?

Publisert: 16. august 2023

Ved behandlingen av en varslingssak ønsker ofte den omvarslede å få mest mulig informasjon om hva varselet går ut på og hvem som har varslet. Informasjonen kan være nødvendig for å ta til motmæle mot varselet og ivareta egne interesser. Varsleren, på sin side, ber ikke sjelden om konfidensialitet. Arbeidsgiver står da overfor en vanskelig prioritering mellom hensynet til varsleren og den omvarslede.

Varslingens dilemma

Publisert: 16. august 2023

Varslingsinstituttet benyttes i stor grad til å varsle om påstått dårlig ledelse, fryktkultur, trakassering og uforsvarlig arbeidsmiljø. I møte med disse varslene opplever virksomhetene mange dilemmaer. Skaper varslingssakene i arbeidsmiljøsammenheng flere problemer enn de løser? Handler det om håndteringen eller instituttet?

Arbeidsrettslig postkort fra Littler

Publisert: 10. juli 2023

Feriestemningen er i ferd med å senke seg, men har du egentlig fått med deg hva som skjedde på arbeidslivsområdet gjennom halvåret som har gått? Og er du klar for det som venter på andre siden av sommeren? Sleng deg ned på solsengen og kos deg med vår halvårsoppdatering fra arbeidslivsjussen.

Oppmykning i utlendingers adgang til å jobbe på ferie i Norge

Publisert: 06. juli 2023

Med dagens digitale verden er det mange som følger med på innboksen mens de er på ferie eller jobber litt for å kunne være lenger på reise. Det gjelder også utlendinger som er turister i Norge. Har din bedrift sjekket om dere har ansatte som er turister i Norge og om de kan jobbe herfra mens de er på ferie?

Har du fått feriekabalen til å gå opp?

Publisert: 08. juni 2023

Ordet ferie er beslektet med feiring. Men for at sommerferieavviklingen skal bli en fest, kreves det både kunnskap og planlegging fra arbeidsgivers side. Her er en oversikt over de grunnleggende kjørereglene som gjelder i forbindelse med fastsetting, avvikling og eventuelt endring av de ansattes ferie.

Littler Norge kunngjør ny struktur

Publisert: 02. mai 2023

Fra 1. mai 2023 endrer Homble Olsby advokatfirma AS firmanavn til Littler advokatfirma AS og profileres som Littler Norge.

Nå trer de nye innleiereglene i kraft! Men festivalsommeren er reddet…

Publisert: 30. mars 2023

Den 1. april 2023 trer de mye omtalte innstrammingene i innleiereglene i kraft. Fra denne datoen er rammene langt snevrere enn tidligere for virksomheter som har behov for å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak (vikarbyråer). Den kanskje viktigste endringen er at det ikke lenger kan inngås innleieavtaler med den begrunnelsen at arbeidet er av midlertidig karakter – for eksempel ved sesongarbeid og produksjonstopper.

Gratulerer med kvinnedagen!

Publisert: 08. mars 2023

8. mars markerer vi den internasjonale kvinnedagen. Norge er blant de beste i verden når det gjelder kjønnslikestilling – også i arbeidslivet. Men til tross for økt bevissthet og mer regulering er det fortsatt forskjeller mellom kvinner og menns inntekt og karrieremønstre.

Metoo-definisjon inn i arbeidsmiljøloven

Publisert: 06. mars 2023

Etter Metoo-kampanjen fikk trakasseringsparagrafene i likestillings- og diskrimineringsloven, straffeloven og arbeidsmiljøloven ny aktualitet. Nå kommer det en ny definisjon i arbeidsmiljøloven som skal tydeliggjøre hva som er seksuell trakassering.

Har deltidsansatte fortrinnsrett til ledige vakter i ferien?

Publisert: 27. februar 2023

Ikke alle arbeidsplasser kan slukke lysene og låse dørene når resten av samfunnet tar ferie. Blant annet i industrien, helsesektoren og matvarehandel er det vanlig å engasjere ekstern arbeidskraft for å dekke opp ledige vakter i ferieperioder. Endringer i reglene om deltidsansattes fortrinnsrett påvirker hvordan arbeidsgiver kan fordele slike vakter.

Retten til å fortsette i stilling etter oppsigelse

Publisert: 10. februar 2023

Arbeidstakerens rett til å fortsette i stilling er et særtrekk ved norsk arbeidsrett og en viktig faktor i oppsigelsessaker. Hvilke konsekvenser har denne retten for arbeidsgiver?

Kontakt oss

Tel (+47) 23 89 75 70
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Personvern

Adresse

Akersgata 28
0158 Oslo

LinkedIn

Firm Logo